Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc

Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc

By

Trong cuộc sống xã hội ngày càng phát triền hiện nay thì có rất nhiều lý do để bạn muốn viết đơn xin nghỉ việc. Khi bạn cảm thấy không hài lòng với công việc, với mức lương hiện tại,... hoặc môi trường làm việc hiện tại có thể cho bạn những công việc mới, những cơ hội mới. Nhưng trước khi xin nghỉ việc thì bạn cần cân nhắc kỹ nhiều vấn đề xung quanh và nên tìm cho mình một công việc mới trước khi viết đơn xin nghỉ việc. Tùy theo từng công ty, từng chức vụ, hoàn cảnh khác nhau mà bạn có thể chọn những mẫu đơn xin nghỉ việc khác nhau phù hợp với bản thân. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn xin nghỉ việc và cung cấp cho các bạn các mẫu đơn xin thôi việc đơn giản, dễ viết nhất để các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Thứ Nhất:

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             =============//==============

TP Hồ Chí Minh,ngày...tháng...năm........

                           ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc điều hành công ty............

Tôi tên: ................................

Hiện đang công tác tại phòng:.......................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị ban giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do.............................................................

Kể từ ngày...........tháng..........năm.............

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của ban giám đốc công ty, tôi vẫn sẽ cố gắng làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao lại công việc và tài sản lại cho người quản lý trực tiếp là ông (bà)......................................

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                         Người làm đơn

                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Thứ Hai:

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             =============//==============

                           TP Hồ Chí Minh,ngày...tháng...năm........

                           ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty

                 Phòng hành chính nhân sự

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Chức vụ: ..............................

Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban Gi ám đốc và Phòng hành chính nhân sự cho tôi được nghỉ việc kể từ ngày....tháng .... năm.......

Lý do: ..................................................................................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc lại cho:........................................... thuộc bộ phận..........................................................................

Nội dung các công việc mà tôi đã bàn giao:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Tôi xin cam đoan là đã bàn giao lại công việc cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc .

Tôi rất mong ban giám đốc xem xét và chấp nhận cho tôi được xin nghỉ việc.

Tôi xinh chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận                                       Người làm đơn

( ký và ghi rõ họ tên)                           (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Thứ Ba:

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             =============//==============

                           TP Hồ Chí Minh,ngày...tháng...năm........

                           ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty

                 Trưởng ban phòng hành chính

Tôi tên là:..............................................................................

Thuộc bộ phận:......................................................................

Nay tôi trình đơn này lên Ban giám đốc, kính mong Ban giám đốc công ty chấp thuận cho tôi xin được nghỉ việc kể từ ngày...tháng... năm.....

Lý do xin nghỉ việc: ................................................................

Tôi đã thực hiện việc báo trước là .... ngày, kể từ ngày tôi làm đơn.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao lại tất cả công việc cho:..............

Bộ phận:..............................................................................

Tôi rất hài lòng vì thời gian qua đã được làm việc cho công ty. Cảm ơn Ban giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi nhiệt tình trong thời gian vừa qua.

Kính mong Ban giám đốc xem xét và chấp nhận đơn xin giải quyết cho tôi.

                                                   Người làm đơn

                                         ( Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh

Letter of Resignation

Your name:.............

Your address:................

Your City, Stade, zip code:.....................

Your phone number:...................

Your email:.......................

Date:................................

Name:.................................

Title:.................................

Organization:.............................

Address:.....................................

City, state, zip code:......................................

Dear Mr/ms. Last name:...................

Please accept this letter as fomal notification that I’m leaving my position with........... company on ...................

Thank you for the opportunities you have provide me during my time the company.

I can be of any assistance during this transition, please let me know.

Sincerely

Your signature

Your typed name...........

Những mẫu đơn trên bạn có thể viết bằng tay hoặc cũng có thể gõ thành word in ra tành đơn đánh máy hay cũng có thể gửi qua mail sau khi đánh word.

Bài viết trên đã cung cấp cho các bạn cách viết đơn xin nghỉ việc khá chi tiết và đơn giản. Hi vọng các bạn sẽ có mẫu đơn thích hợp để áp dụng. Chúc các bạn thành công.

Nguồn Và Trích Dẫn:

https://vndoc.com/don-xin-nghi-viec-mau-1-1/download

http://toixinviec.com/don-xin-nghi-viec-va-cac-thu-tuc-khi-xin-thoi-viec/

Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc
Rate this post

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like